Πολεοδομικό Δίκαιο

Πολεοδομικό Δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου, οι οποίοι διέπουν αφενός την κτιριοδομία και αφετέρου την ενεργό πολεοδομία, δηλαδή τους κανόνες που καθορίζουν την οργανωμένη δόμηση στην πόλη βάσει ενιαίου και ολοκληρωμένου σχεδιασμού του κράτους.

ΑρχικήΠολεοδομικό Δίκαιο

Επικαιρότητα

05 - 12 - 2011

Αιολικό πάρκο στο δάσος Σελίου;

12-5-2011

Ίσως πριν από λίγα χρόνια η ιδέα μιας τέτοιας επένδυσης σε καθαρή ενέργεια να φάνταζε μη υλοποιήσιμη. Όμως τώρα που τα δεδομένα έχουν αλλάξει